ITINERARIS

El coneixement no només s’adquireix a partir d’una base teòrica, sinó també a través de la pràctica. Per aquest motiu, a CreatiBio hem pensat que mostrar uns itineraris que expliquin les espècies que s’hi poden trobar és una manera de complementar el que expliquem a la web.

Share This