Fartet

Hi ha dimorfisme entre femella (esquerra) i mascle (dreta) -  imatge de Mariano Cebolla