Llúdrigues i atropellaments

Els atropellaments són una de les causes de mort més importants de fauna salvatge al nostre país, fins al punt que pot perjudicar poblacions d’espècies.

Les llúdrigues són uns carnívors absolutament lligats al medi aquàtic i qualsevol alteració en aquest medi pot tenir greus conseqüències per elles. Tot i que els últims anys les seves poblacions han augmentat, gràcies a la millora de les condicions de molts rius, les infraestructures com les carreteres provoquen una elevada mortalitat. Sobre els motius pels quals són tan susceptibles i quines mesures es poden aplicar, en parla la Carme Rosell, doctora en biologia que treballa a la consultora Minuartia. També explica quines altres espècies són propenses als atropellaments, així com què s’està fent per evitar accidents degut als atropellaments de fauna.

Informació relacionada:

Share This